Cookieverklaring

1. WELKE PARTIJEN ZIJN ER?

De website www.industriepartnerschap.be (hierna “de Website”) is eigendom van Sirris en Agoria met maatschappelijke zetel te Reyerslaan 80, 1030 Brussel, met als ondernemingsnummer 0406 606 380, telefoon +32 2 706 79 44, e-mail info@sirris.be.

‘Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met industriepartnerschap via dit online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘Wet’: art. 129 Wet over de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012).

2. WAT ZIJN COOKIES?

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij je voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden (bijv. taalkeuze).

Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze website bezoekt.

De cookies die we op deze website gebruiken zijn veilig en bedoeld om je bezoek zo aangenaam mogelijk te maken. We anonimiseren zo goed mogelijk de data die we via de cookies verzamelen.

3. SOORTEN COOKIES

Onze cookies kunnen worden onderverdeeld naargelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.


4. COOKIES BEHEREN

Wij wijzen je erop dat webbrowsers je toelaten om je cookie-instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

5. WELKE COOKIES WORDEN OP DIT PLATFORM GEBRUIKT?

Zie de lijst onder 'Cookie voorkeuren'.

6. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEIDSBEDING

Deze Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Cookie Policy.

7. AANVAARDING

Door de website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van je aanmelding, aanvaard je alle bepalingen van deze Cookie Policy en stem je ermee in dat Sirris en Agoria je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Cookie Policy, onze Privacyverklaring en onze Disclaimer, terug te vinden op deze website.