Terug

Praktisch

Datum: 17 November 2022
Uur: 09:00 - 17:00
Prijs: 375
Lesgever: Jelle Hoedemaekers, Expert ICT Standardization - jelle.hoedemaekers@agoria.be
Thema: Artificial Intelligence
Aangeboden door: Agoria

ai-applicatie

Lees meer

Masterclass - AI Academy Legal

Artificiële Intelligentie is een complexe technologie die een steeds belangrijkere rol speelt in de bedrijfswereld. Bedrijven starten praktische projecten, maar tegelijk brengt AI ook een aantal juridische uitdagingen met zich mee. Om bedrijven hierover te informeren, heeft Agoria de online cursus "Sustainable AI in Business” gelanceerd. Daarnaast organiseren we een AI Academy, onder meer over de juridische aspecten van AI, om u nog concreter te informeren.

Wilt u bedrijf aan de slag gaan met AI, en wil u meer weten of de juridische implicaties van AI? Dan kunt u eerst de online cursus ‘Sustainable AI in Business’ volgen. Daarin is een hoofdstuk specifiek gewijd aan legal.

In Sustainable AI in Business bespreken we de juridische aspecten in vogelvlucht. 

Wilt u meer weten na de online cursus of zit u nog met vragen,  dan is de “AI Academy : Legal” iets voor u. Tijdens deze Academy gaan we dieper in op een aantal specifieke onderwerpen.

De Academy bestaat uit 4 thematische hoofdstukken: 

AI & GDPR

  • In deze sessie geven we een antwoord op onder andere de volgende vragen : 

  • Welke rol vervult onze organisatie en wie moet welke verplichtingen naleven?

  •  Wat is Data Protection by Design en Data Protection by Default ?

  •  Wat zijn de rechten van de betrokkene?

  • Is het toegelaten dat de AI automatisch besluiten neemt die gevolgen kunnen hebben voor een individu? 

  • Is een Data Protection Impact Assessment nodig en wat is het?


AI & Intellectual Property

Tijdens deze sessie lichten we toe welke intellectuele eigendomsrechten van toepassing kunnen zijn, zowel op het vlak van de input als de verwerking en de resultaten van de AI toepassing. We bekijken wie de rechten in handen heeft, wat u kunt doen om uw rechten te vrijwaren en wat u dient te doen om inbreuken te vermijden. 

AI & Contracts

Tijdens deze sessie gaan we in op de specifieke aandachtspunten bij overeenkomsten rond AI toepassingen. We leggen uit welke aspecten best geregeld worden in uw contracten (onder andere aansprakelijkheid en intellectuele eigendomsrechten) en hoe u die aspecten concreet kunt invullen. 

AI & Data in Europe

Ook de Europese Unie zit niet stil op het vlak van Artificiële Intelligentie en Data. In 2020 heeft de Europese Commissie heeft in April van 2021 een voostel tot AI regulering gelanceerd. Deze stelt dat er voor AI die een bepaald risico met zich mee brengt vereisten zullen moeten zijn waaraan deze systemen voldoen. Verder kijken we ook in detail naar de verschillende acties rond data die er op EU niveau genomen worden

Meer info & registreer

Partners

Agoria
Agoria

Technologiefederatie Agoria telt meer dan 2000 lidbedrijven en is er voor iedereen die door technologie geïnspireerd is.

Neem deel en schrijf u nu in aan 30% van het normale tarief. De overige 70% wordt gefinancierd door Vlaio.