Terug

Praktisch

Datum: in samenspraak met partner
Uur: -
Prijs: 1624,84
Aangeboden door: vito

Individuele coaching

Drie dagen bedrijfsindividuele begeleiding over maximaal een jaar verspreid. De focus ligt op kennisoverdracht en er is grote aandacht voor procesmatige aanpak. Lees meer

Individuele coaching - Afstemming bedrijfsvoering op frequentere en intensere hittegolven

Waar er vroeger zich slechts om de 3 jaar één hittegolf voordeed, treden er vandaag jaarlijks één of meerdere hittegolven voor. De gevolgen van hittegolven voor de maatschappij zijn heel divers en variëren van verhoogde mortaliteit en ziekenhuisopnames tot verminderde arbeidsproductiviteit, schade aan infrastructuur en landbouwgewassen en schommelingen in vraag en aanbod in goederen en diensten.

In dit begeleidend individueel coaching traject is het de bedoeling om samen met de klant dieper in te gaan op de gevolgen van de klimaatverandering voor het bedrijf met bijzondere aandacht voor extreme hitte. Aan de hand van brainstormsessies worden de actuele en toekomstige gevolgen van extreme hitte in kaart gebracht (Welke processen zijn hittegevoelig? Welke menselijke activiteiten ondervinden hinder?) en worden er oplossingsmogelijkheden geëvalueerd. Hierbij biedt VITO ook de mogelijkheid aan om hittestress metingen uit te voeren zoals beschreven in de Federale Arbeidswetgeving (https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/omgevingsfactoren-en-fysische-agentia/thermische-omgevingsfactoren).   

Na het afsluiten van een non-disclosure agreement (NDA) stelt VITO volgend pakket aan activiteiten voor om de kant te begeleiden in een transitie naar een hittebestendige bedrijfsvoering:

  • Inleidende presentatie klimaat, klimaatverandering met focus op hitte en overzicht gevolgen voor de maatschappij en het bedrijfsleven

  • Brainstormsessie over de mogelijke gevolgen voor de klant en configuratie meetcampagne

  • Screening bedrijfsterreinen/gebouwen en uitvoeren van hittestress metingen tijdens een warme zomerdag

  • Presentatie resultaten

  • Afsluitende brainstorm over mogelijke adaptatiemaatregelen

  • Oplevering beknopte rapportering

VITO expertise

De klimaat impact onderzoeksgroep van VITO is de hitte-expert in Vlaanderen en werkt mee aan de uitbouw van het klimaatportaal van de Vlaamse Milieumaatschappij. Daarnaast hebben we in opdracht van de Nationale Klimaatcommissie de studie “Evaluatie van de socio-economische impact van klimaatverandering in België” opgeleverd in samenwerking met Kenter en Ecores.

Interesse? Contact Filip Lefebre voor meer info > filip.lefebre@vito.be

Meer info & registreer

Partners

vito
vito

VITO is een Vlaamse onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling. Ons doel? De transitie versnellen naar een duurzame wereld.

Neem deel en schrijf u nu in aan 30% van het normale tarief. De overige 70% wordt gefinancierd door Vlaio.