Terug

Praktisch

Datum: 10 October 2022
Uur: 09:00 - 17:00
Prijs: €720
Thema: Circular Economy
Aangeboden door: Agoria

Lerende netwerken

Vier workshops waarin we in kleine groepen inzoomen op de ervaringen, inzichten en best practices van organisaties met gelijkaardige uitdagingen. Lees meer

Lerend netwerk - Circulaire economie

Vanaf oktober 2022 start een volgende cyclus van het Agoria & Sirris lerend netwerk Circular Economy Connect. Het doel is het uitwisselen van kennis, ervaringen en goede praktijken rond circulaire economie. Het netwerk van geëngageerde circulaire bedrijven evolueert naar een werkgroep waarin we via peer-to-peer learning in detail zullen inzoomen op concrete bedrijfscases. Interesse en goesting om deel uit te maken van de exclusieve groep? Geef ons een seintje!

Elke onderneming in de technologische sector, los van grootte of activiteit, kan voordeel halen uit een circulaire aanpak. Maar toch zijn er geen pasklare antwoorden te vinden voor hoe u als onderneming daadwerkelijk met circulaire economie aan de slag kan. Onze ervaring leert dat bedrijven vooral kunnen leren uit elkaars goede én mindere ervaringen. Daarom lanceerden Agoria & Sirris al in 2016 het lerend netwerk Circular Economy Connect. Het lerend netwerk is een exclusieve community van en voor technologiebedrijven die circulaire projecten realiseren in een bedrijfscontext. De focus ligt op het uitwisselen van kennis, ervaringen en goede praktijken.

We voelen bij bedrijven dat er nood is om een stap verder te gaan en het netwerk te laten evolueren tot een co-creatief lerend netwerk. In dit format ligt de nadruk op het uitdiepen van concrete circulaire bedrijfscases waarbij via peer-tot-peer learning concrete vooruitgang wordt geboekt. Daarnaast willen we ook meer vanuit een ecosysteem benadering werken. Zo zijn er via het lerend netwerk verschillende circulaire projecten of samenwerkingen tot stand gekomen, dit wensen we verder te stimuleren.

Een greep uit de thema’s:

De thema’s die we behandelen, selecteren we op basis van de vraag en de concrete bedrijfscase. Onder meer de volgende thema’s kunnen aan bod komen:

·         Ecosysteembenadering & circulaire waardeketens

·         Het meten van circulariteit

·         Financiering van circulaire bedrijfsmodellen

·         Organisatorische wijzigingen die circulaire strategieën faciliteren

·         Openbare aanbestedingen en circulaire economie

·         Marketing  van circulaire producten en diensten

·         Aankomende wet-en regelgeving

Praktisch

Agoria & Sirris zullen in totaal maar liefst 2 keer een cyclus van 4 sessies organiseren gedurende een periode van één jaar. Bedrijven die starten met circulaire economie nemen deel aan de cyclus "Inspired" en bedrijven die al verder gevorderd zijn nemen deel aan de cyclus "Advanced". De sessies gaan op dezelfde dag door zodat starters tijdens de pauzes ook kunnen leren van gevorderden. 

We starten de zesde editie met een kick-off sessie die begeleid wordt door een peer-to-peer learning coach. De coach zal praktisch methodes en oefening aanreiken waarmee we meteen in de sessie aan de slag gaan. Deze methodes zullen we in de loop van de vervolgsessies verder gebruiken en kan u ook zelf binnen uw organisatie, tussen bedrijven of met stakeholders benutten.  

De sessies gaan doorheen het jaar door bij één van de bedrijven van het netwerk. Er kunnen twee cases per sessie aan bod komen in deze oplossingsgerichte formats. Hieruit haalt u via peer-to-peer learning de vervolgstappen voor uw circulaire uitdagingen.

We plannen ook (kortere) online sessies waarin we internationale experten en bedrijfscases aan het woord laten.

Samengevat

Looptijd: Oktober 2022 -  Juni 2023

Sessies:

  • Intro sessie (peer-to-peer learning sessie) : de kick-off sessie vindt plaats op 11 oktober en duurt een volledige dag

  • Sessies gericht op bedrijfscases vinden plaats bij één van de deelnemende bedrijven

  • Online sessies met internationale experten en bedrijfscases 

Meer info & registreer

Partners

Agoria
Agoria

Technologiefederatie Agoria telt meer dan 2000 lidbedrijven en is er voor iedereen die door technologie geïnspireerd is.

Neem deel en schrijf u nu in aan 30% van het normale tarief. De overige 70% wordt gefinancierd door Vlaio.