Terug

Praktisch

Datum: 29 September 2022
Uur: 12:00 - 17:00
Prijs: €750
Aangeboden door: Agoria

Lerende netwerken

Vier workshops waarin we in kleine groepen inzoomen op de ervaringen, inzichten en best practices van organisaties met gelijkaardige uitdagingen. Lees meer

Lerend netwerk - Innovatieve toepassingen met composieten

Composiet materialen worden al geruime tijd aangewend in de meest uiteenlopende toepassingen. We denken dan onder meer aan applicaties in de vliegtuig- en scheepsbouw, bruggen, windmolens,... en misschien zelfs gewoon in de fiets waarmee u geregeld een rondje gaat rijden.

Maar wat zijn nu precies deze composiet materialen? Welke toegevoegde waarde kunnen composieten betekenen voor uw producten en hoe ze in uw product verwerken? Hoe kan I4.0-technologie een rol spelen in het productieproces van composieten, en hoe kunnen composieten ingezet worden in I4.0-toepassingen ?

Om op deze vragen en zoveel meer een antwoord te bieden, organiseren we vanuit Agoria Composites en Sirris in het kader van het Vlaio project "Industrie Partnerschap" een lerend netwerk rond deze materie. De meerwaarde van een lerend netwerk is dat u samen met andere bedrijven overlegt over uw volgende generatie producten, én samen pragmatisch aan de slag gaat !

Wat kan u verwachten van een Lerend Netwerk?

Een lerend netwerk bestaat uit 4 workshops, gespreid over een periode van een jaar. Doorheen het ganse jaar zal bovendien online interactie aangemoedigd en gefaciliteerd worden.

- Inspiratie en kennis opdoen: bij elke sessie gaan we uit van een inspirerende uitleg van interne en externe experten, waarna we hier "hands-on" op verder zullen werken en de ruimte bieden voor discussie om zoveel mogelijk kennis op te doen.

- Netwerken in een vertrouwelijke sfeer: uiteraard biedt deze formule ook de gelegenheid om jullie eigen netwerk met andere gelijkgestemde organisaties uit te breiden in alle vertrouwelijkheid.

- Heel concreet jullie kennis rond deze materialen vergroten om ze te kunnen implementeren in jullie toepassing: In dit traject ligt de focus op pragmatische, direct toepasbare tips, aanbevelingen en ervaringen. Geen saaie theoretische lessen op een schoolbank, maar een hands-on aanpak met praktische en leerrijke cases uit het werkveld.

Wat komt aan bod?

De onderwerpen en activiteiten binnen een lerend netwerk worden mee aangestuurd door de deelnemers. Maar de grote lijnen voor de 4 sessies zien er als volgt uit:

Sessie 1 - Donderdag 29 September 2022 van 12.00u tot 17.00u 

Wat zijn composiet materialen en in welke hedendaagse toepassingen vindt u ze terug? Deze eerste sessie is bedoeld als algemene introductie in de materie. Wat is een composietmateriaal? Welke verschillende types bestaan er? Hoe kunnen sensoren ingebed worden in composieten? Enkele eenvoudige toepassingen stellen ons in staat om zich een goed beeld te vormen over deze materialen.

Sessie 2 - Donderdag 24 November 2022 van 12.00u tot 17.00u

Wat zijn de voor- en nadelen van het gebruik van composiet materialen in hedendaagse toepassingen, meer specifiek I4.0-gerelateerd? In deze sessie kijken we hoe de keuze voor composieten de eigenschappen van onderdelen kan beïnvloeden. Denk maar aan de veelbesproken verhouding sterkte/stijfheid vs gewicht, levensduur, corrosie resistentie, enz. Daarnaast bespreken we de mogelijkheden voor het ontwerp (vele vrijheidsgraden) van complexe onderdelen. 

Sessie 3 - Donderdag 2 Maart 2023 van 12.00u tot 17.00u

Deze derde sessie staat volledig in het licht van productie processen van composiet onderdelen. Welke bestaan er en waar worden ze (best) toegepast? Hoe beïnvloedt de keuze voor het type composiet (bijvoorbeeld thermoplasten vs thermoharders) de keuze voor het een of het andere productie proces? Hoe kunnen gegevens tijdens het productieproces gecapteerd worden, en hoe kan de productie bijgestuurd worden op basis van deze gegevens?

Sessie 4 - Donderdag 4 Mei 2023 van 12.00u tot 17.00u

De slotsessie zal dieper ingaan op de assemblage en nabewerking van composiet onderdelen. In de tweede sessie hadden we het al over de bijna onbeperkte "freedom of design" met composieten en nu zullen we bekijken hoe we deze onderdelen kunnen inpassen in het grotere geheel. Welke voorbehandelingen van het materiaal zijn hier nodig/mogelijk? Wat zijn de mogelijkheden voor het lassen of verlijmen van onderdelen? Welke I4.0-technologie is relevant hiervoor ?

Meer info & registreer

Partners

Agoria
Agoria

Technologiefederatie Agoria telt meer dan 2000 lidbedrijven en is er voor iedereen die door technologie geïnspireerd is.

Neem deel en schrijf u nu in aan 30% van het normale tarief. De overige 70% wordt gefinancierd door Vlaio.