Terug

Praktisch

Datum: 28 June 2022
Uur: 09:00 - 16:30
Prijs: €375
Thema: Climate & energy
Aangeboden door: Agoria

Masterclasses

De masterclasses zijn cursussen waarin u specifieke kennis en inzichten opdoet die uw onderneming helpen om de volgende stap in uw innovatieproces te zetten. Lees meer

Masterclass - Unlock your mobility, electrification of the car fleet

The sustainability and greening of our vehicle fleet is becoming increasingly important and concrete. The new legislation on the tax deductibility of company cars accelerates the transition to zero-emission mobility and should help reverse the climate impact of transport and thus contribute, inter alia, to Europe's climate ambitions. But what does this mean for your company and your fleet of vehicles? What charging infrastructure should we provide, at work and at home? What about fire safety?

Klaar voor de elektrificatie van uw voertuigvloot?

Duurzaamheid en de vergroening van onze voertuigvloot worden steeds belangrijker en concreter. De nieuwe wetgeving over de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens brengt de transitie richting zero-emissie mobiliteit in versnelling en moet helpen om de impact van transport op het klimaat om te buigen en zo bij te dragen tot onder meer de Europese ambities inzake klimaatdoelstellingen. Maar wat betekent dit voor jouw bedrijf en uw voertuigvloot? Welke infrastructuur voor het laden dienen we te voorzien, op het werk en thuis? Wat met de brandveiligheid? ...

In de Masterclass ‘Unlock your Mobility – electrification of the car fleet’ van Agoria worden er  inzichten gegeven in fiscale en juridische aspecten van elektrische bedrijfswagens, aspecten van brandveiligheid, mogelijke laadoplossingen aangepast aan uw noden en een concrete aanpak om deze transitie te organiseren in jouw bedrijf.  

Deze Masterclass brengt u belangrijke inzichten in hoe elektrische voertuigen te introduceren in de bedrijfsvloot van uw bedrijf.

Wat mag u verwachten?

De Masterclass behandelt verschillende deelaspecten van elektromobiliteit: in het bijzonder de nieuwe fiscaliteit voor bedrijfsvoertuigen, de mogelijke link met het mobiliteitsbudget, een overzicht van mogelijke laadoplossingen voor op het bedrijf en bij de medewerkers thuis, richtlijnen omtrent brandveiligheid in parkeergebouwen en een concrete aanpak om elektromobiliteit te organiseren in jouw bedrijf. Deelnemers worden aangespoord tot interactie, aan de hand van eigen ervaringen.

Aan het eind van de sessie bent u in staat om volgende vragen te beoordelen:

 • Hoe kan ik elektrische bedrijfswagens introduceren in mijn bedrijf of organisatie?

 • Wat zijn de fiscaal en sociaal-juridische implaties van elektrische bedrijfswagens voor mijn bedrijf en medewerkers?

 • Welke laadoplossing past er bij de laadbehoeften van mijn bedrijf en medewerkers?

 • Waar dien ik op te letten inzake brandveiligheid?

 • Hoe organiseer ik de introductie van bedrijfswagens binnen mijn organisatie of bedrijf?

 • Hoe maken we van de transitie richting zero-emissie voertuigen gebruik om ons bedrijf duurzaam te versterken, en de mobiliteit voor de medewerkers te faciliteren?

Dit lichten we graag toe tijdens een compacte en inhoudelijke sessie. We willen u informeren, maar ook op weg zetten met mogelijke acties, goede praktijken en concrete inspiratie. Hiervoor hebben we volgende experten uitgenodigd:

 • Tom De Wit, Lead Expert Tax Affairs bij Agoria

 • Jürgen Van der Haegen, Expert People & Organisation bij Agoria

 • Bart Vanbever, Senior Expert Fire Safety bij Agoria en Fireforum

 • Alain De Cat, Managing Director Powerdale

 • Bart Massin, Managing Director Stroohm

Meer info & registreer

Partners

Agoria
Agoria

Technologiefederatie Agoria telt meer dan 2000 lidbedrijven en is er voor iedereen die door technologie geïnspireerd is.

Neem deel en schrijf u nu in aan 30% van het normale tarief. De overige 70% wordt gefinancierd door Vlaio.