Terug

Praktisch

Datum: 10 May 2022
Uur: 15:00 - 17:00
Prijs: €120
Thema: Data Innovatie
Aangeboden door: Centexbel

Thema-events

Verschillende experten en sprekers benaderen samen één onderwerp vanuit verschillende invalshoeken. Getuigenissen uit de industrie en inzichten uit de wetenschap, zowel uit binnen- als buitenland. Lees meer

Thematisch event - De meerwaarde van data

Data. Het nieuwe goud in deze digitale wereld.

Ook als productiebedrijf is data onontbeerlijk. Niet alleen voor het proces, evengoed voor de producten die er uitkomen is dat het geval.

Dit thematisch event neemt je mee in de wondere wereld van data. Aan de hand van de Digicoach krijg je een eerste idee waar je staat voor jouw bedrijf. Twee concrete cases illustreren de meerwaarde van data, zowel op proces- als op productniveau. We eindigen met een keynote van Maka De Lameillieure die stilstaat bij de situatie van data in bedrijven en die meteen graag het laaghangend fruit aanreikt waarmee de eerste stappen kunnen worden ingezet.

15u00 - Verwelkoming

Sander De Vrieze, Centexbel

15u10 - Digitale transformatie: meer dan een ERP

Voor veel industriële bedrijven begint de digitale transformatie intern, met de digitalisering van processen om zo efficiëntiewinsten te behalen. Maar de opportuniteiten zijn veel breder. Denk bijvoorbeeld aan het intelligent en geconnecteerd maken van producten, het verkennen van nieuwe businessmodellen of het leren uit data gedeeld door alle partijen in de waardeketen. 
Er zijn zoveel mogelijkheden dat het moeilijk is om het bos nog door de bomen te zien. We presenteren een helder kader gebaseerd op 3 pijlers: Proces, Product, People. Ondersteund met concrete voorbeelden bieden we een raamwerk waarmee je gestructureerd aan de slag kan gaan met digitalisering in jouw bedrijf.

Carine Lucas, Agoria

Ludwig De Locht, Sirris

15u40 - Proces – Meerwaarde datacaptatie - Case study Veranneman Technical Textiles

In ons strategisch industrie 4.0 traject gingen we op zoek naar hoe de nieuwe datatechnologieën meerwaarde kunnen bieden in de productie. 
We hebben een eigen ontwikkelde technologie uitgerust om volledig geconnecteerd te zijn met onze softwaresystemen, van aansturingen, loggingen, declaraties planningen tot kwaliteitscontroles. 
Door de verschillende bronnen bij elkaar te brengen creëren we nieuwe diepgaande inzichten. Deze inzichten moeten dan leiden tot algoritmen die onze machines live kunnen bijstellen. 
Om zo de dagelijkse opvolging van lopende productie te automatiseren. Zo kunnen we onze medewerkers inzetten in meer creatieve en ontwikkelingstaken.

Jean-Luc Dejaeghere, Veranneman

16u10 - Product – meerwaarde datacaptatie – Welke impact heeft data op incontinentiezorg? – Slimme oplossingen in woonzorgcentra

Data en incontinentiezorg zie je (nog) niet vaak in één zin samen. In deze case studie van Ontex wordt duidelijk dat dit nochtans de toekomst is. Het gebruik van slimme luiers en de gegenereerde data heeft een gigantisch positieve impact op zowel de zorgbehoevenden als de zorgverleners. Hoe? Dat kom je te weten in deze case studie.

Manu Pepermans, Ontex

16u40 - Datacaptatie voor de digitalisatie van ondersteunende processen

Een succesvolle digitale transformatie betekent zowel digitalisatie van de kernprocessen, producten en diensten waar klanten en leveranciers mee in aanraking komen, maar ook systematische digitalisatie van interne bedrijfsprocessen (HR, marketing, aankoop, …). Geen succesvolle frontoffice zonder gestroomlijnde backoffice. Afhankelijk van het ambitieniveau van een onderneming qua digitale transformatie is andere en/of meer data nodig om de bedrijfsprocessen aan te passen aan het niveau van transformatie. En dit voor alle medewerkers van de organisatie – van een arbeider tot de directie. Tijdens deze korte uiteenzetting komen volgende vragen aan bod: hoe veranderen de ondersteunende processen naargelang de digitaliseringsgraad en hoe kan data hiervoor digitaal gecapteerd worden.

Maka De Lameillieure, Zaakvoerder iVeria en valorisatie manager VIVES/KULAK

Meer info & registreer

Partners

Centexbel
Centexbel

Door wetenschappelijke en technologische kennis te delen, helpt Centexbel bedrijven met het ontwikkelen en op de markt brengen van innovatieve, hoogwaardige, veilige en duurzame producten.

Neem deel en schrijf u nu in aan 30% van het normale tarief. De overige 70% wordt gefinancierd door Vlaio.