AI Applicatie

Inzicht | groep

Wat kan AI voor u betekenen? Hoe pakt u dit het best aan? Wat gebeurt er op internationaal vlak in uw sector?

De sessies geven u een antwoord op deze en meer vragen. De eerste workshop sessie is toegespitst op een geselecteerd applicatiedomein en wordt in groep gevolgd met als doel u te inspireren en aan te zetten om na te denken over een mogelijk case. De tweede sessie is individueel. Dan wordt besproken hoe uw ideeën bedrijfsspecifiek kunnen worden ingezet en welke cases eventueel willen presenteren op de tweede gemeenschappelijke sessie. Op die groepssessie worden de cases van de bedrijven besproken en concreet gemaakt.

Ontdek alle AI applicaties