Terug

Praktisch

Datum: 17 juni 2021 - 25 oktober 2021
Uur: 13:00 - 16:30
Prijs: 1752
Lesgever: Mark Van Pee, Christophe Michiels, Marc Bollen
Thema: Digital Services
Aangeboden door: Sirris

Groepscoaching

Vier sessies begeleiding door een deskundige. Hij die staat u bij in het implementeren van een technologische oplossing. Verschillende bedrijven met gelijkaardige uitdagingen delen hun ervaringen en inzichten. Lees meer

Coachingtraject - Hoe uw verschillende bedrijfsapplicaties integreren?

Maakbedrijven gebruiken vandaag de dag allerhande digitale bedrijfsapplicaties zoals ERP, CRM, MES, en natuurlijk Microsoft Office toepassingen om hun verschillende processen digitaal te beheren. Echter, vaak zijn deze niet geïntegreerd wat resulteert in manueel werk, dubbel werk, fouten, enz. Door deze verschillende applicaties op een intelligente manier te integreren, kan het potentieel ten volle benut worden. Maar wat houdt dit juist in? En hoe pakt u dit best aan?

Om een antwoord te bieden op deze vragen organiseert Sirris een coachingtraject rond dit thema: opleiding en netwerking, gecombineerd met individuele begeleiding voor uw bedrijf, een garantie om stappen vooruit te zetten!

Het coaching-traject biedt inspiratie en zet bedrijven op weg bij het integreren van hun verschillende bedrijfsapplicaties. 

Volgende sessies worden voorzien!

Inhoud van Coachingtraject - Hoe uw verschillende bedrijfsapplicaties integreren?

1. Globale aanpak voor het digitaal integreren van uw softwarepakketten

Quasi elk bedrijf heeft verschillende softwarepakketten, elk met hun specifieke toepassing (bijv. ordermanagement, planning, voorraadbeheer, …). Het integreren van deze applicaties is niet vanzelfsprekend. Hoe komt u nu tot een volledige integratie van uw bestaande of te implementeren oplossingen? 

Tijdens deze sessie tonen we via voorbeelden aan waarom deze integratie zo noodzakelijk is en wat de voordelen zijn, en bespreken we op welke manier u dit best aanpakt via state-of-the-art Industrie 4.0- en IIOT-architecturen; dit met een duidelijke focus op kmo-inzetbare en -haalbare oplossingen. 

Na deze sessie gaat u zelf aan de slag met het definiëren van de globale aanpak voor uw bedrijf. Een Sirris-expert komt bij uw bedrijf langs om samen met u in te zoomen op jullie individuele uitdagingen en geeft u ondersteuning bij uw vragen.

Donderdag 17/06: 13u00 - 16u30

2. Ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers

Tijdens deze tweede sessie bespreken we samen de ervaringen van de deelnemers in verband met het opstellen van hun eerste globale aanpak. Hoe ver staan we? Waar lopen we tegen aan? Welke uitdagingen blijven onopgelost? Onder begeleiding van de Sirris-experts worden de verschillende issues besproken en worden nieuwe inzichten aangereikt die u vervolgens kan toepassen om uw plan verder te detailleren. 

Ook na deze sessie wordt er per bedrijf een individueel opvolgmoment voorzien om dieper in te gaan op specifieke vragen.

Donderdag 02/09/2021: 13u00 - 16u30

3. Praktische uitrol: hoe dit realiseren?

Nadat het globale plan is uitgetekend, moet dit uitgerold worden in uw bedrijf. Hoe pakt u dit best aan? Wat is een realistische timing? Welk budget dient u hiervoor typisch te voorzien? Waar is samenwerking met derden opportuun? Welke zijn de eventuele valkuilen bij het uitrollen? De Sirris-experts zoomen in op al deze vragen en geven u de nodige antwoorden. Hiermee kan u verder aan de slag in uw specifieke context. 

Ook hier is deze collectieve sessie gekoppeld aan een individueel opvolgmoment.

Donderdag 21/10/2021: 13u00 - 16u30

4. Ervaringsuitwisseling

In deze laatste sessie bespreken we de verschillende cases om van elkaar te leren. Wat heeft er goed gewerkt en wat minder? Welke zijn de gemeenschappelijke succesfactoren? Enz. 

Donderdag 25/11/2021: 13u00 - 16u30

Format 

We voorzien voor elke deelnemer individuele coaching, gericht op diens bedrijf. Concreet houdt dit in dat Sirris-experts samen met u inzoomen op uw concrete vragen en u op weg zetten naar een oplossing.
  
Daarnaast komt u met een tiental gelijkgestemde bedrijven viermaal samen tijdens bovenstaande collectieve sessies om nieuwe inzichten en kennis te vergaren en ervaringen uit te wisselen onder begeleiding van Sirris-experts.

Troeven van dit traject

  • Het traject focust gericht op integratie van bedrijfsapplicaties in al haar facetten, telkens toegelicht door een expert met kennis ter zake.

  • De combinatie van individuele begeleiding en groepssessies binnen dit traject laat u toe om tot een succesvolle integratie van uw bedrijfsapplicaties te komen.

  • U kunt ervaringen en ideeën delen met andere bedrijven, een kijkje nemen achter de schermen, uw netwerk uitbreiden.

Voor wie?

Dit coachingtraject is gericht op maakbedrijven, ook kmo’s, die hun bedrijfsapplicaties willen integreren. We richten ons in de eerste plaats op de beslissingsnemers binnen het bedrijf die nauw betrokken zijn bij het maken van de digitalisatieplannen.

Let op! Om een individuele aanpak en interactiviteit tijdens de groepssessies te verzekeren, is het aantal plaatsen beperkt. Bij overschrijding van het aantal beschikbare plaatsen wordt een wachtlijst aangelegd. Het aantal plaatsen voor deze groepscoaching is beperkt tot acht.

Docenten

Dit coachingtraject wordt gecoördineerd door Stijn Lambrechts. De inhoud wordt verzorgd door verschillende Sirris-experts, zoals Mark Van PeeChristophe MichielsMarc Bollen ...

Praktische info

Sessie 1: Donderdag 17/06/2021: 13u00 - 16u30
Sessie 2: Donderdag 02/09/2021: 13u00 - 16u30
Sessie 3: Donderdag 21/10/2021: 13u00 - 16u30
Sessie 4: Donderdag 25/11/2021: 13u00 - 16u30

Meer info & registreer

Partners

Sirris
Sirris

150 experts helpen bedrijven de juiste technologische keuze te maken en hun innovatieprojecten succesvol te realiseren. Gecombineerd met hoogtechnologische infrastructuur en een uitgebreid industrieel partnernetwerk, zorgt Sirris voor future proof bedrijven.