Privacy Policy

Privacy Policy

Algemene verordening gegevensbescherming
Het beschermen van uw privégegevens is erg belangrijk voor ons. Industriepartnerschap.be is een website die wordt beheerd door BLUEPOINT BRUSSELS, met maatschappelijke zetel te 80 Bd A. Reyers Ln - 1030 Brussels –  Ondernemingsnummer: BE 0406.605.390 Trade Register Brussels (hierna "Industriepartnerschap.be"), die zich ertoe verbindt om alle informatie die wordt verzameld van mensen die onze website bezoeken en onze online diensten gebruiken, vertrouwelijk, nauwkeurig, veilig en privé te houden. DERHALVE is deze online privacybeleidsovereenkomst van toepassing op Industriepartnerschap.be en elke verzameling en gebruik van gegevens. Door de Industriepartnerschap.be website te bezoeken, stemt u hierbij in met de gegevensverwerkings-procedures die in deze overeenkomst worden uitgedrukt.

Verzameling van informatie
Industriepartnerschap.be kan anonieme statistische informatie verzamelen die niet eigen is aan u. We kunnen in de toekomst aanvullende persoonlijke of niet-persoonlijke informatie verzamelen. We raden u ook aan om het privacybeleid en de verklaringen van elke andere website die u kiest te gebruiken of gebruikt te lezen om beter te begrijpen hoe andere websites de verzamelde informatie verzamelen, gebruiken en delen.

Gebruik van verzamelde informatie
Industriepartnerschap.be verkoopt of verhuurt haar klantenlijsten in geen geval aan derden. Industriepartnerschap.be kan persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken om te helpen bij de werking van onze website en om de goede werking van de diensten die u nodig hebt en aanvraagt te waarborgen. Soms kunnen we het nodig vinden om persoonlijk identificeerbare informatie te gebruiken om u op de hoogte te houden van andere producten en/of diensten die op Industriepartnerschap.be beschikbaar kunnen worden gesteld. Industriepartnerschap.be kan ook contact met u opnemen over het uitvoeren van enquêtes en/of onderzoeksvragenlijsten met betrekking tot uw mening over huidige of potentiële services die kunnen worden aangeboden. Industriepartnerschap.be mag uw persoonlijke gegevens niet openbaar maken zonder kennisgeving en alleen als een dergelijke actie vereist is in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en/of in de overtuiging te goeder trouw dat een dergelijke actie noodzakelijk wordt geacht.

Lees meer