Terug

Praktisch

Datum: 14 december 2021 - 31 mei 2022
Uur: 13:00 - 17:00
Prijs: €844
Thema: Cybersecurity
Aangeboden door: Agoria

Lerende netwerken

Vier workshops waarin we in kleine groepen inzoomen op de ervaringen, inzichten en best practices van organisaties met gelijkaardige uitdagingen. Lees meer

Lerend Netwerk - Detectie van cybersecurity dreigingen en anomalieën in manufacturing

Uit onze studie “Cyberveiligheid in de Belgische Maakindustrie ” blijkt dat 64% van de bevraagde maakbedrijven wel een veiligheidsbeleid hebben voor IT, maar niet voor OT. Ten gevolge van te weinig bewustzijn en kennis heeft 58% van de respondenten een volgens ons misplaatste zekerheid dat ze in staat zijn om cybersecurity dreigingen of aanvallen op hun OT-omgeving zeer snel te kunnen detecteren. Het is straf dat deze bedrijven zo zeker zijn van hun detectie capaciteit, zeker omdat 77% van de respondenten hun OT-beveiliging nooit test.

Op basis van al deze feedback hebben we daarom besloten om maakbedrijven samen te brengen in een lerend netwerk rond het thema van cybersecurity in OT, en meer bepaald het kunnen detecteren van dreigingen en anomalieën in de productie omgeving. Het significant verbeteren van de “detectie” mogelijkheden is immers in veel gevallen een van de minst intrusieve manieren om de cyber weerbaarheid van de productie omgeving aanzienlijk te verhogen.

Een lerend netwerk bestaat uit 4 workshops, gespreid over een periode van een jaar. Doorheen het ganse jaar zal bovendien online interactie aangemoedigd en gefaciliteerd worden.

·         Inspiratie en kennis opdoen

Aan de hand van inspiratiesessies van externe experten worden discussies en uitwisseling van kennis en concrete ervaringen aangemoedigd en gefaciliteerd, onder leiding van een coach.

·         Networking in een vertrouwelijke sfeer

Het lerend netwerk moet ook leiden tot het uitbreiden van jullie eigen netwerk met andere gelijkgestemde organisaties waar u ook in de toekomst op kan rekenen om ervaringen en kennis uit te wisselen, uiteraard niet noodzakelijk beperkt tot cybersecurity, alles middels afspraken rond vertrouwelijkheid (Chatham House Rules).

·         Heel concreet bijdragen aan jullie roadmap voor OT-cybersecurity

Op basis van een “as-is” en de opgedane kennis verbeteringsinitiatieven formuleren die deel uitmaken van de bedrijfseigen OT-cybersecurity roadmap en strategie.

In dit traject ligt de focus op pragmatische, direct toepasbare tips, aanbevelingen en ervaringen. Geen saaie theoretische lessen op een schoolbank, maar een hands-on aanpak met praktische en leerrijke cases uit het werkveld. Indien mogelijk plannen we ook een of meerdere bedrijfsbezoeken.

Inhoud van Lerend Netwerk - Detectie van cybersecurity dreigingen en anomalieën in manufacturing

De onderwerpen en activiteiten binnen dit lerend netwerk worden mee aangestuurd door de deelnemers. Maar volgende onderwerpen komen normaal mee aan bod:

·         Een juiste balans vinden voor “detectie” in het totale budget voor OT-cybersecurity: risk-based cybersecurity, en hoe zonder al te complexe modellen toch een goede inschatting kunnen maken van low/medium/high risks.

·         Welke soorten dreigingen zijn er voor OT, en hoe eenvoudig zijn ze te detecteren? Categoriseren volgens mogelijke impact en kost voor detectie. Hoe blijf je op de hoogte van de laatste evoluties in dreigingen?

·         Welke “detectie”-lessen kunnen getrokken worden uit erg gereguleerde industrieën, denk maar aan de nucleaire sector, en welke haalbare aanbevelingen kunnen ook toegepast worden bij kleine en middelgrote, vaak minder gereguleerde, maakbedrijven?

·         Hoe zorgen voor een betere awareness bij medewerkers en directie? Hoe kunnen medewerkers ook dreigingen herkennen?

·         Uitwisselen van ervaringen met bepaalde technologische oplossingen.

·         Het opstellen van een individuele visie en roadmap om OT-cybersecurity detectie capaciteit te verbeteren in de eigen productieomgeving.

·         Enz.

Voor wie?

In dit lerend netwerk streven we naar een gebalanceerd evenwicht tussen kleine, middelgrote en iets grotere maakbedrijven waarbij de OT-cybersecurity maturiteit nog niet op “expert” niveau zit. Per deelnemend bedrijf mogen tot maximaal 3 personen deelnemen, waarbij we mikken op professionals betrokken bij het operationele management van de productieomgeving, verantwoordelijken voor de digitale transformatie van hun maakbedrijf, IT-verantwoordelijken die hun computernetwerken gekoppeld zien met de OT-productieomgeving, (cyber)veiligheidsverantwoordelijken, management van kleine en middelgrote maakbedrijven. We beperken het lerend netwerk tot maximaal 15 deelnemende bedrijven.

Meer info & registreer

Partners

Agoria
Agoria

Technologiefederatie Agoria telt meer dan 2000 lidbedrijven en is er voor iedereen die door technologie geïnspireerd is.

Neem deel en schrijf u nu in aan 30% van het normale tarief. De overige 70% wordt gefinancierd door Vlaio.