Terug

Praktisch

Datum: 30 juni 2021
Uur: 09:30 - 12:00
Prijs: 704
Lesgever: Jo Wynendaele en Philippe Colignon
Thema: Factory of the future
Aangeboden door: Centexbel

Lerende netwerken

Vier workshops waarin we in kleine groepen inzoomen op de ervaringen, inzichten en best practices van organisaties met gelijkaardige uitdagingen. Lees meer

Lerend Netwerk “Duurzame Businessmodellen”

Om uw bedrijf of organisatie te versterken en een plan van aanpak uit te werken waarmee u de duurzaamheidstroeven van uw producten en/of diensten optimaal in de markt kan plaatsen, hebben Centexbel en Ernst & Young – met steun van Vlaio - een Lerend Netwerk opgericht, waarin we u 5 sessies (en twee open webinars) van een halve dag aanbieden rond thema’s zoals:

· Gerichte analyse van wat duurzame innovatie kan betekenen voor uw bedrijf

· Europese en regionale regelgeving rond circulaire economie en hun impact op uw bedrijfsvoering

· Circulaire economie als opportuniteit! Een circulaire economie tracht producten en grondstoffen zo lang mogelijk in het systeem te houden zonder aan kwaliteit in te boeten. Het gaat niet enkel over recycleren, maar ook over het herdenken van systemen en producten, het overschakelen op bio-gebaseerde, hernieuwbare grondstoffen, over eco-design met het oog op refurbishing en recyclage, over het verminderen van energie- en grondstofverbruik, over het aantrekken van nieuwe klanten, het versterken van partnerschappen, innovatie, enz. Dit betekent dat ook een aanpassing of bijsturing van het bestaande businessmodel en de actuele bedrijfsvoering.

Inhoud van Lerend Netwerk “Duurzame Businessmodellen”

Het programma bestaat uit 5 sessies (telkens van 13.00 tot 15.30) en 2 extra Webinars (op een af te spreken datum) waarin een behandeld thema verder wordt uitgediept:

30/06: Sessie 0: Video-opleiding - Introductie Circulaire Economie & Business Model Innovation (theorie)

Welke opportuniteiten biedt de circulaire economie aan toekomstgedreven, innovatieve ondernemingen? Met welke tools kunnen we een bestaand of nieuw businessmodel in kaart brengen? Alle deelnemers ontvangen een video.

31/08: Sessie 1:Business Model Innovation (praktijk) & Materialen en Productie

Tijdens deze sessie leert u de mogelijkheden kennen om het verbruik van energie, water en materialen te reduceren in processen en producten én hoe u uw bedrijfsmodel kan herdenken in termen van "lokaal", "recycleerbaar" en "circulair".

U krijgt een uitgebreid inzicht in de opportuniteiten van energie-efficiëntie en hernieuwbare energieproductie.

28/09: Sessie 2: Producten en Diensten

We laten de deelnemers samenwerken en elkaar aanmoedigen om de circulaire principes in hun business model te integreren op basis van een breed overzicht van de circulaire principes en de daaraan verbonden opportuniteiten en van een uitgebreid inzicht in de mogelijkheden tot financiering van circulaire projecten (inclusief steunmaatregelen).

26/10: Sessie 3: Organisatie en Financiering

De deelnemers stellen hun circulaire ideeën voor integratie in het eigen business model voor aan elkaar en krijgen tools aangereikt om de haalbaarheid van de ideeën te evalueren en om te zetten in een concreet stappenplan.

30/11: Sessie 4: Haalbaarheidsstudie van uitgewerkte Circulaire Economie businessmodel innovaties & beslissingsmatrix

Tijdens deze sessie ondersteunen we de deelnemers individueel bij het finaliseren van hun ondernemersplan en haalbaarheidsstudie zodat de opleiding kan uitmonden in concrete realisaties.

Webinar: Design Thinking

De kracht van Design Thinking zit hem niet zozeer in de vormgeving, maar in de processen die tot deze vormgeving leiden. Design Thinking heeft zowel een creatieve (iets nieuws bedenken) als een analytische kant (planmatig werken). Aan de hand van de tools en methodieken kunnen bedrijven op een gestructureerde manier innoveren.

Design Thinking is een krachtige competentie die de deelnemers zullen kunnen toepassen doorheen de opleiding en daarbuiten.

Webinar: Financieel plan

Deze webinar wil deelnemers die weinig of geen ervaring hebben met de opmaak van een financieel plan hiermee vertrouwd maken in voorbereiding op de haalbaarheidsstudie (sessie 4).

 Voorwaarden

·        Elk bedrijf kan maximum twee deelnemers afvaardigen per sessie.

·        Uw inschrijving geldt voor deelname aan de volledige reeks van vijf sessies

·        U engageert zich actief deel te nemen aan alle sessies

Meer info & registreer

Partners

Centexbel
Centexbel

Door wetenschappelijke en technologische kennis te delen, helpt Centexbel bedrijven met het ontwikkelen en op de markt brengen van innovatieve, hoogwaardige, veilige en duurzame producten.

Neem deel en schrijf u nu in aan 30% van het normale tarief. De overige 70% wordt gefinancierd door Vlaio.