Terug

Praktisch

Datum: 20 January 2022
Uur: 08:30 - 15:30
Prijs: €240
Aangeboden door: Centexbel

Masterclasses

De masterclasses zijn cursussen waarin u specifieke kennis en inzichten opdoet die uw onderneming helpen om de volgende stap in uw innovatieproces te zetten. Lees meer

Masterclass - Chemie

Inhoud van Masterclass - Chemie

Voormiddag (8.30 - 12.00)

VME sessie "Substitutie van zorgwekkende stoffen"

Update REACH 2022

Stijn Steuperaert, Centexbel

Na een algemene introductie van REACH, worden de belangrijke wijzigingen die in 2021 werden doorgevoerd toegelicht. Thema’s als REACH SVHC, annex XIV en XVII komen aan bod. Daarnaast wordt het belang van bestaande labels verduidelijkt en beschrijven we hoe de overheid marktcontroles uitvoert.

Chemicaliën in textiel worden geviseerd: CMR, skin sensitizers, PFAS, formaldehyde

Stijn Steuperaert, Centexbel

REACH Annex XVII voegde de afgelopen jaren heel wat beperkingen voor de textiel- en kunststofsector toe. We bespreken de nieuwe beperkingen en beperkingsvoorstellen in detail gaan eveneens dieper in op de gevolgen ervan voor onze sector.

Toelichting POP-verordening

Tine Cattoor, essenscia

De POP verordening 2019/1021 betreffende de persistente organische polluenten (zoals gebromeerde vlamvertragers, PFOS/PFOA …) zet de wereldwijde afspraken van de Stockholm conventie om in Europees recht. Deze verordening bevat zowel verplichten rond het (niet) op de markt brengen van POP stoffen, als over afvalbeheer. Sinds de herziening in 2019 speelt ook ECHA een rol in het voorstellen van stoffen voor de Stockholm Conventie. 

Namiddag (12.30 - 15.30) 

Chemical strategy for sustainability (CSS): towards a toxic free environment 

Dunja Drmac, CEFIC

The Chemicals Strategy for Sustainability (CSS) is an essential part of the Green Deal and its zero-pollution ambition. The CSS aims to boost innovation for safe and sustainable chemicals, increase protection of human health and the environment, and strengthen chemicals legislation. The question is how to reconcile sustainability and competitiveness. The presentation will dive into main legislative and non-legislative initiatives of CSS, present CEFIC advocacy work, its link with other value chain actors and plans to turn the Chemicals Strategy into a growth strategy. 

Recyclage van EOL PU-schuimen

Koen Sijsmans, Federal Eco Foam

Via mechanische recyclage maakt Federal Eco Foam deel uit van de circulaire oplossing voor het herwaarderen van productieresten en end of life flexibele PolyUrethaan schuimen.
De uitdaging, zoals voor alle recyclage, is het compliant op de markt brengen van de nieuwe producten, die gebaseerd zijn op de materialen van 10, 15 jaar of langer geleden.
In de presentatie gaan we dieper in op de uitdagingen die hiermee gepaard gaan.

Chemische recyclage

tbc

Challenges and opportunities in molecular recycling of reversible polymers. Economy’s Hottest Ticket or Toxic Tech Disguised as the Solution?

Josse Kunst, Cure Technolgy

The world is facing unprecedented challenges due to climate change, pollution, and resource scarcity. The discussion within the industry is mainly focused on chemical recycling as the silver bullet that will solve all plastic-related problems humanity is confronted with. However, NGOs are very critical and paint a picture of window dressing by the industry with potentially very negative downsides. But what is really going on and should we look at chemical recycling from a single viewpoint or are there differences per type of polymer?
In this lecture I will focus on the so-called reversible polymers such as polyester, polyamide 6 and polylactic acid.

Meer info & registreer

Partners

Centexbel
Centexbel

Door wetenschappelijke en technologische kennis te delen, helpt Centexbel bedrijven met het ontwikkelen en op de markt brengen van innovatieve, hoogwaardige, veilige en duurzame producten.

Neem deel en schrijf u nu in aan 30% van het normale tarief. De overige 70% wordt gefinancierd door Vlaio.