Hoe kunt u uw bedrijfssoftware integreren, voor meer efficiëntie?

18 mei 2021

ERP- of crm-software, een MES, Microsoft Office … De kans is groot dat ook uw industrieel bedrijf dergelijke toepassingen gebruikt, om uw processen digitaal te beheren. Maar u kunt er nog veel meer efficiëntiewinst mee boeken, met veel minder onnodig handmatig werk, als u de applicaties integreert.

Dé administratieve basis van elk bedrijf is ERP-software. Op zich kunt u daarmee al de meeste basisprocessen integreren. Maar als u de verschillende ‘eilanden’ en hun software in uw onderneming volledig digitaal met elkaar integreert en de processen maximaal volgens best practices in het ERP-pakket implementeert, geniet u nog veel meer voordeel.

Om te beginnen, kunt u dan alle processen op de voet volgen, voor meer inzicht erin, aan de hand van realtimeprocesdata. Gegevens die bovendien zeer nauwkeurig zijn, gezien uw medewerkers die veel minder manueel moeten invoeren en overzetten. Iets wat op zijn beurt ook weer tijdwinst voor uw personeel oplevert en tot kortere doorlooptijden, hogere leverbetrouwbaarheid, lagere kosten en grotere klantentevredenheid leidt.

Hoe maakt u dit alles echter concreet waar? Welke integraties kunt u hiervoor realiseren? Laat ons u inspireren met de meest voor de hand liggende integratiemethoden.

Scheppen van inzicht door datavergaring

Beginnen doen we met geen echte integratie, maar met het samenbrengen van procesdata. Zoals we net vertelden, kan dat ook heel wat voordeel opleveren. Data verzamelen is onder meer mogelijk via Robotic Process Automation.

Daarbij automatiseert een softwarerobot de manuele handelingen die een gebruiker zou uitvoeren in de interface van een softwarepakket. Zo kan de robot bijvoorbeeld gegevens overbrengen vanuit niet-geïntegreerde applicaties en bronnen. Bijvoorbeeld om de experience van een klant te optimaliseren, als die zich op de customer support beroept.

Daarnaast vallen data samen te brengen door ze vanuit verschillende databanken te laden of te repliceren in één centraal ‘datamagazijn’. Daar kunt u dan de vergaarde gegevens analyseren, bijvoorbeeld voor predictive maintenance, of de processen achter de data optimaal opvolgen via rapportering en dashboards. Dit centraliseren van data kan in grote mate bestaande datasilo’s doorbreken, een vereiste voor Industry 4.0.

Integratie voor vlottere productie

Daarnaast kunt u softwarepakketten integreren, bijvoorbeeld voor een snellere doorlooptijd. Een ERP-pakket kan onder meer klantenorders naar productieorders vertalen, rekening houdend met de aanwezige voorraad en productiecapaciteit, waarna het pakket de orders in de planning plaatst. Van daaruit worden die dan op het juiste tijdstip vrijgegeven.

Opdat dit mogelijk is, moet het ERP-pakket echter toegang hebben tot de stuklijsten, routings (de betrokken werkstations) en de bijbehorende procestijden. Vandaag is dit vaak onvoldoende het geval, gezien de stuklijsten en planning dikwijls in Excel beheerd worden, met geen verbinding of slechts eenrichtingscommunicatie met het ERP-pakket. De oplossing bestaat er deels in uw klanten een productconfigurator aan te bieden. De configuraties die zij daarin invoeren, leveren stuklijsten op, waarover de ERP-software wel kan beschikken.

Nadat een productieorder op de werkvloer werd aangeboden, weet de planner het liefst nagenoeg in realtime wanneer het order klaar is, en of de volgende bewerking of afdeling kan starten. Dat kunt u waarmaken door het ERP- en de MES-pakketten en software voor Shop Floor Control te verbinden. Dan kan de ERP-software productieorders digitaal op de werkvloer aanbieden én kunnen de medewerkers op de productieafdeling nagenoeg in realtime het orderstatus doorgeven.

Versmelten tot één softwareblok

Zo komen we tot de ultieme integratie van software, met ERP-, MES-, SCM- en crm-pakketten, maar ook Office en legacy-systemen: Enterprise Application Integration (EAI). De pakketten van nochtans verschillende leveranciers verbinden zich permanent. Daarbij communiceren ze niet alleen met elkaar, maar houden ze ook elkaars databanken voortdurend up-to-date én zorgen ze ervoor dat gemeenschappelijke gegevens op slechts één plaats te vinden zijn. Zo integreert EAI zowel data als de procesflow.

Vroeger communiceerden softwarepakketten daarvoor via ad-hoc-, point-to-pointconnecties tussen telkens twee toepassingen. Vandaag verloopt dit veel efficiënter door de API’s, die meestal voor deze communicatie worden ingezet, centraal te beheren op lokale of online softwareplatformen (in de cloud). Het komt erop aan het geknipte platform voor uw bedrijf te vinden.

Op zoek naar advies?

Benieuwd welke voordelen integratie van data en software uw bedrijf kan opleveren? Sirris organiseert een coachingtraject voor het integreren van bedrijfsapplicaties. De eerste sessie begint al op 17 juni 2021. Snel inschrijven is dus de boodschap!

Schrijf u nu nog in

Meer artikels