Met welke technologische innovaties voor windenergie worden we klimaatneutraal?

20 mei 2021

Volgens de Green Deal van de Europese Commissie moet de EU tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Om dat te realiseren, moeten we fors investeren in duurzame energiebronnen, zoals windenergie en herbruikbare waterstof. Waar staan we met die technologie? En welke kansen bieden zich aan voor bedrijven? Ontdek het tijdens de Wind Technology Summit van Sirris in juni, met een boeiend masterclass en twee thematische events.

Sinds de jaren negentig groeit de productie van windenergie sterk, zowel op land als op zee. Maar in 2050 moet 300 GW van de in Europa verbruikte energie van offshore-windmolens afkomstig zijn, terwijl we in België in 2020 maar nog aan 2 GW zaten. Met andere woorden: we moeten nog heel wat nieuwe windparken op zee aanleggen.

Hoe kunt u windturbines op zee optimaal beheren en onderhouden?

Bovendien zullen de windmolens offshore 25 tot 30 jaar lang onderhouden en beheerd moeten worden. De vraag is hoe we dat efficiënt en tegen een zo laag mogelijke kost kunnen doen, met zo weinig mogelijk menselijke interventies op zee? Het antwoord is: met technologische innovaties. Maar welke dan?

 • Hoe kunnen big data, monitoring van onderdelen en digital twins (virtuele versies) helpen om de windmolens vanaf afstand te onderhouden en te beheren?
 • Welke rol kan AI daarbij spelen?
 • Zullen we robots, autonome vaartuigen en drones inschakelen?
 • Hoe ver staat het met al deze technologie?
 • En welke kansen bieden er zich aan voor uw hightechbedrijf?

Alle technologische vernieuwingen voor het beheer en onderhoud van windturbines ontdekt u tijdens de masterclass ‘Supportive technologies for (offshore) Wind Energy’ op 4, 11 en 18 juni 2021, met verschillende experten en internationale gastsprekers (Ramboll, Siemens, Anybotics en ORE Catapult).

Welke lessen kunt u trekken uit 20 jaar evolutie van windenergie?

Natuurlijk legde de windenergiesector al een heel traject af, de voorbije twee decennia. Een evolutie waarbij Belgische bedrijven een belangrijke rol speelden. Welke lessen kunnen we trekken uit die ontwikkelingen van de voorbije jaren?

 • Welke technologische nieuwigheden maakten het verschil?
 • Wat waren de succesfactoren?
 • Welke uitdagingen vergen nog een oplossing?
 • En wat kunnen we leren voor de toekomst?

Experten en gespecialiseerde bedrijven vertellen het u glashelder, tijdens het seminarie 'Back to the future' op 30 juni. Bovendien geeft Henrik Stiesdal een erg boeiende keynote. Deze Deense uitvinder en ondernemer heeft meer dan duizend patenten op zijn naam staan, én ontwierp een van de eerste concepten voor een windturbine.

Wat met het huwelijk tussen herbruikbare waterstof en windenergie?

Naast windenergie schuift Europa hernieuwbare waterstof als prioriteit naar voren, voor de energietransitie. Deze groene waterstof is een veelbelovende technologie, die geleidelijk aan in verschillende industriële sectoren zal worden ingevoerd.

 • Hoe kunnen we deze groene energiebron gebruiken voor de installaties en onderhoudsschepen voor de windparken op zee?
 • Hoe zit het met andere vormen van hernieuwbare energie voor offshore, zoals getijdenenergie en de combinatie daarvan met waterstofproductie?

Ontdek hoe het huwelijk tussen offshore-windenergie en waterstofproductie vorm krijgt, maar ook welke (technologische) uitdagingen ons nog resten, tijdens het tweede seminarie van de summit ‘Emerging offshore technologies: production of green electrons & molecules at sea’ op 8, 15 en 24 juni.

Juni kleurt zeer groen!

Benieuwd hoe we de Green Deal van de Europese Unie kunnen nakomen, met windenergie en andere herbruikbare energiebronnen, door technologische innovaties? En wilt u weten welke kansen deze bijzonder interessante ontwikkelingen bieden voor uw bedrijf? Neem dan zeker aan deze topevenementen van Sirris deel!

Meer artikels